De meeste medewerkers weten niet wat zij mogen verwachten aan pensioen. Pensioenuitvoerders communiceren naar deelnemers uitsluitend dat wat in de Pensioenwet wordt opgedragen. En in onbegrijpelijke juridische taal. Zelfs een site als www.mijnpensioenoverzicht.nl kent problemen en is niet actueel. Uitermate frustrerend voor zowel de ondernemer als de medewerker.

 

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Pensioencommunicatiewet in werking. Opnieuw worden de pensioenuitvoerders belast met de uitvoering van de communicatie. De werkgever krijgt hierin een grotere mate van zorgplicht. En opnieuw blijft de uitleg voor bedrijf en werknemer vaag.

 

Stator & Liber vertaalt de complexe materie in een helder verhaal naar de werknemer. In heel eenvoudige taal, zonder nietszeggend vakjargon of onbegrijpelijke berekeningen. Na een gesprek met een van onze pensioenconsultants weet de werknemer dan ook wanneer en hoeveel pensioen hij kan verwachten. Weet een werknemer wat zijn pensioenregeling hem opbrengt, dan weet hij ook de ‘dure’ arbeidsvoorwaarden te waarderen. Wat leidt tot een hogere betrokkenheid en motivatie van uw medewerker.

 

 

Niveaus van pensioencommunicatie

 

 

Persoonlijk gesprek over pensioenregeling en uitkomsten

 

U kunt er voor kiezen uw medewerkers uitgebreid te laten informeren. Hoe ziet de pensioenregeling van de onderneming er uit, wat zijn de keuzes die gemaakt kunnen worden en op welke uitkeringen kunnen zij rekenen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering? Uiteraard houden wij hierbij rekening met opgebouwde aanspraken uit het verleden van de medewerker. Dit kan in een één-op-één gesprek op locatie. Met deze persoonlijke service weten de betrokken medewerkers precies waar ze aan toe zijn.

 

 

Groepspresentatie pensioenregeling

 

U wilt al uw medewerkers in één keer op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken van de pensioenregeling. Dat kan in een kort maar krachtige groepssessie waarbij ruimte is voor vragen. Individuele zaken worden in groepsverband niet besproken.

 

 

Begeleiding oudere werknemers naar pensioen

 

Een groeiend aantal bedrijven schakelt ons in om werknemers vanaf 60 jaar jaarlijks te informeren over de keuzes die zij hebben als zij met pensioen gaan. Onze ervaring is dat dit een noodzakelijke stap is omdat in de meeste gevallen deze werknemers geen idee hebben wat precies de (flexibele) mogelijkheden zijn. Wij richten ons op de verschillende pensioenleeftijden met de daarbij behorende uitkomsten.

 

®2014 Stator & Liber
Alle rechten voorbehouden