Verantwoord pensioenadvies geven is de kernactiviteit van Stator & Liber. Onze vakmensen houden zich voortdurend op de hoogte van alle factoren die van invloed zijn op het pensioen, van wetten en regels tot rentestanden en economische omstandigheden. Stator & Liber geeft u advies op uiteenlopende ‘pensioenmomenten’. Precies wanneer en hoe u het wilt.

 

 

Pensioenregeling: Nieuw of verlengen

 

Bij het aangaan of het vernieuwen (verlengen) van een bestaand pensioencontract onderzoekt Stator & Liber de behoeften, wensen en de betaalbaarheid. Een BPF-werkingssfeeronderzoek behoort tot de standaard werkzaamheden als marktverkenning van pensioenuitvoerders en hun producten.

 

In een adviesrapport vertalen wij de complexe materie op een heldere en begrijpelijke wijze en bevelen wij het best passende product met uitvoerder aan.

 

Naar contactpagina

 

 

Werkingssfeeronderzoek of BPF-onderzoek

 

Veel bedrijven zijn verplicht aangesloten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF). Bent u niet gebonden aan een BPF, dan hebt u een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar, een verzekerde regeling of u bent vrijwillig aangesloten bij een BPF. De verplichte aansluiting is afhankelijk van de werkelijke activiteiten (niet van de SBI-code) van de onderneming.

 

Ook pensioenfondsen acquireren. Steeds vaker worden ondernemingen gesommeerd hun activiteiten kenbaar te maken met het oog op een aansluiting. Direct gevolgd door een nota voor pensioenpremie met terugwerkende kracht over maar liefst vijf jaar. Zonder specifieke kennis van deze materie zult u in zo’n geval de nota moeten betalen.

 

Met dit bijltje kunnen wij hakken. Wij kunnen u door dergelijke complexe trajecten loodsen. Bent u aangesloten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds en u vindt dat onterecht, dan kunnen wij voor u een werkingssfeeronderzoek (BPF-onderzoek of Verplichtstellingsonderzoek) uitvoeren.

 

Naar contactpagina


 

Second Opinion of Pensioenaudit

 

Hebt u twijfels bij het uitvoeren van wettelijke maatregelingen die bepaalde gevolgen hebben voor uw pensioenregeling? Stator & Liber kan altijd voor u een second opinion of pensioenaudit verzorgen.

 

Pensioenadvisering Ondernemingsraden

 

Bij het aangaan, wijzigen of verlengen van een pensioencontract heeft de onderneming de instemming nodig van de ondernemingsraad (art 27 WOR). Voor ondernemingsraden is dit vaak een zwaar dossier met grote verantwoordelijkheid. Stator & Liber biedt ondernemingsraden ruime ondersteuning bij de beoordeling van een voorgenomen wijziging door de ondernemer. Op basis van onze ervaring op dit specifieke gebied adviseren wij met de juiste onderbouwende argumenten en zo nodig met alternatieve oplossingen.

 

 

Naar contactpagina

 

 

Uitvoeringscontrole

 

De regels rondom pensioen zijn zo complex geworden dat de risico`s nauwelijks nog zichtbaar zijn en dat de controle op de pensioenverzekeraars steeds lastiger is. Fouten en verkeerde inschattingen zijn snel gemaakt. Weet u zeker dat uw pensioenregeling nog wel uitgevoerd wordt zoals is afgesproken? En wat zijn de financiële gevolgen daarvan? De waarde van de onderneming wordt namelijk mede bepaald door (mogelijke) financiële risico`s die de onderneming herbergt.

 

Stator & Liber biedt u een controle aan op de uitvoering van uw pensioenregeling. In een kort en bondig rapport wordt meteen duidelijk waar knelpunten liggen of mogelijk kunnen ontstaan.

 

 

Naar contactpagina

 

 

Direct ingaand pensioen

 

Uw medewerker gaat met pensioen. Hebt u een pensioenregeling op basis van een Beschikbare Premie, dan heeft uw medewerker een pensioenkapitaal ter beschikking voor periodieke pensioenuitkeringen. Met dit pensioenkapitaal mag de medewerker ‘de markt op’. Stator & Liber kan u en uw medewerker ook hier adviseren wat in elke specifieke situatie het meeste rendement oplevert.

 

 

 

®2014 Stator & Liber
Alle rechten voorbehouden