Veel ondernemers en werknemers zien door de bomen het bos niet meer als het gaat over ‘de pensioenregeling’.

 

Wie weet precies waarvoor hij premie afdraagt en wat hij straks kan ontvangen?

 

Dat is het specialisme van Stator & Liber. Stator & Liber loodst bedrijf en medewerker veilig door het woud van pensioenregels en -wetten met als resultaat een helder en actueel overzicht van zowel regelingen als uitkomsten en persoonlijke opbrengsten.

 

®2014 Stator & Liber
Alle rechten voorbehouden